Utforskning med vitenskapelig metode (ungdomstrinnet)

Anbefalt for: 14-15 år

3 t + for-/etterarbeid

3152

Hvordan vet vi at noe er sant, og at andre ting kun er påstander og "fake news"? Forskning er viktig for å finne ekte kunnskap! I denne modulen skal elevene systematisk utforske et fysisk fenomen med vitenskapelig tilnærming. De skal lage hypotese, planlegge forskningen, gjøre relevante undersøkelser og diskutere resultatene. - Kom i gang med naturvitenskapelig metode! Modulen er godt egnet som første møte med vitenskapelig arbeid. Newton Ofoten, som har utviklet denne modulen anbefaler den for 9. og 10. trinn.

Formålet med modulen er å gi elevene en introduksjon til forskningsarbeid. Elevene skal lære stegene i naturvitenskapelig metode. De skal planlegge og gjennomføre et åpent forsøk der de skal identifisere variabler som har betydning for svingetiden til en pendel.

 

Modulen inneholder praktiske aktiviteter der elevene undersøker fenomenet på egen hånd, samt tid til spørsmål, diskusjoner og refleksjoner i plenum. 

Aktivitet 1: Lage hypotese

Aktivitet 2: Legge en plan

Aktivitet 3: Teste hypotesen

Aktivitet 4: Presentasjon av funn, diskusjon og konklusjon

 

Det er ikke et mål at elevene skal komme fram til formler/matematiske sammenhenger.

 

Elevene jobber i grupper på 2-3.

Pausen på 20 min kan benyttes til kort lunsj.

 

Forarbeidet er en forskersprint der elevene får en liten forsmak på vitenskapelig metode. I etterarbeidet skal elevene repetere stegene i vitenskapelig metode og bli kjent med noe av forskningen som er gjort i Norge og internasjonalt.