I DRIFT

Newton Rana

Newton Rana er en felles læringsarena for alle barn og unge i Rana. Her tilbyr vi praktisk undervisning i matematikk, naturfag og teknologi. Vi har som mål at de som besøker Newton, skal ha stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser. Realfag er viktig og gøy!

Besøksinformasjon

Newton-rommet ligger i 2. etasje av MOment, inne i Vitensenteret

Kontaktinformasjon

Helene Klæbo Møllersen
Midtre gate 1, 8624 Mo i Rana
tlf: 90040930
[email protected]