Om rommet

Eier av Newton-rom

Sørfold Kommune

Om oss

Newton Sørfold tilbyr læreplanbasert undervisning for alle skolene i kommunen, og interesserte skoler i våre nabokommuner.

I Newton-rommet får elever og barn møte praktisk og spennende realfag, og vi har et unikt samarbeid med våre lokale realfagsbaserte industribedrifter.
Våre hovedtema knyttes derfor til kommunens viktigste næringsveier – mineral/geologi, hav/oppdrettsnæring og energi/kraftproduksjon.

Undervisningen i et Newton-rom preges av elevaktivitet og varierte arbeidsmetoder. Elevene får tid til faglig fordypning og de får arbeide med nytt og relevant utstyr.

Kommunen har gjennom å ha vært "realfagskommune" i flere år, utarbeidet en konkret plan for realfagssatsing i kommunen – fra barnehage til 10. trinn.  Planen inneholder mellom 20 og 30 aktiviteter/moduler spredt over hele oppvekstløpet, der Newton Sørfold er delaktig i over halvparten av disse aktivitetene/modulene.