Om rommet

Samarbeidspartnere

Sortland kommune

Eier av Newton-rom

Sortland videregående skole

Om oss

Newton Sortland tilbyr læreplanbasert undervisning for alle skolene i Vesterålen og Lødingen, med fokus på programmering. 

 

I Newton-rommet får elever og barn møte praktisk og spennende realfag. 

 

Undervisningen i et Newton-rom preges av elevaktivitet og varierte arbeidsmetoder. Elevene får tid til faglig fordypning og de får arbeide med nytt og relevant utstyr. 

 

Newton Sortland tilbyr også gode møter med realfag for barnehagene i Sortland kommune. De eldste barna i barnehagen får være utforskende og aktive, og de vil møte realfagstema med varierte arbeidsmåter og godt tilpasset utstyr.