First Lego League 1/2 dag

13 år

3 t + for-/etterarbeid

3218


Veiledning av lag i forbindelse med deltakelse i First Lego League