Aksjon: Redning - blokkprogrammering med WeDo 2.0

10 år

1 t + for-/etterarbeid

2477

Det har gått et ras over veien! Robotene Milo, Berta og Hulken skal hjelpe til med søk, redning og rydding. For å lykkes med dette arbeidet, må elevene løse ulike programmeringsoppgaver. I denne modulen lærer elevene grunnleggende algoritmisk tenking og enkel blokkbasert programmering. Modulen er tilpasset 5. trinn.

På denne Newton-dagen får elevene lære grunnleggende, strukturert blokkprogrammering. Vi jobber med en tenkt situasjon hvor det har gått et steinras. Elevene skal programmere roboter fra WeDo 2.0 til å utføre en rekke oppgaver knyttet til beredskap i forbindelse med raset.

 

Elevene skal arbeide i par gjennom hele dagen, og de starter med å bygge robotene sine. Senere introduseres de for viktige fagbegreper innen programmering: Vilkår, variabler og løkker. Det er i alt fire utfordringer som skal løses, og etter hver utfordring får elevene presentere og forklare programmene sine og vise frem hva robotene gjør når programmene kjøres. I hver presentasjon vektlegges bruk av relevante fagbegrep. 

 

Robotene gjør det lett å se elevenes progresjon og måloppnåelse underveis gjennom fysiske resultat av programmeringen.

 

Modulen passer for elever med liten eller ingen erfaring fra programmering. Undervisningsopplegget er tilpasset matematikk 5. trinn etter Fagfornyelsen.

 

DAGENS AKTIVITETER:

 

Utfordring 1 - Kom i gang. Bygging av robot. Programmering med bruk av vilkår og variabler.

 

Utfordring 2 - Multitasking. Programmering med bruk av løkker og samtidighet.

 

Utfordring 3 - Aksjon: Redning Elevene lager egne programmer som tar i bruk det de har lært før på dagen.

 

"Aksjon: Redning" skal utfordre elevene til å prøve ut, diskutere og argumentere for egne programmeringsvalg. På slutten av dagen får elevene mulighet til å utvikle og teste egne løsningsstrategier i en mer åpen oppgave. Newton-lærer hjelper elevene til å vurdere hvilke strategier/programmer som fungerer best underveis.