Roboten Hulken

Willy WeDo utforsker vekt

8 år

4 t + for-/etterarbeid

2479

I denne modulen får elevene utforske vekt ved å bruke LEGO-roboten Willy. Elevene skal undersøke flere ting i praktiske måleoppgaver: Hvor mye kan roboten trekke? Hvilke hjul er lurt å bruke? Har underlaget noe å si? Og hvilken robot er sterkest? Bli med på målinger med Willy WeDo!

Målet med modulen er å gi elevene en praktisk tilnærming til måling av vekt og få dem til å reflektere rundt bruk av enhetene gram og kilogram. Elevene skal gjennom hele Newton-dagen bruke en robot og digitalt verktøy som hjelpemiddel for å utforske ulike problemstillinger. Underveis må de samarbeide godt, bruke enheter, velge metoder og strategier.

 

Elevene jobber sammen i grupper på to og to om de praktiske oppgavene. De samarbeider om å bygge og programmere LEGO-roboten og bruker denne til flere måleaktiviteter med måling av vekt som gjennomgående tema. Aktivitetene er utforskende og elevene må dokumentere målingene sine underveis.   

 

Etter hver aktivitet samles elevene til en felles oppsummering og refleksjon av undersøkelsene og resultatene.

 

Modulen består av 3 aktiviteter:

  • Aktivitet 1: Vi måler! Hvor mye klarer Willy å trekke på kjelken sin?
  • Aktivitet 2: Utforsk hjul og underlag! Har hjultype betydning for hvor mye Willy kan dra? Har underlaget noe å si? 
  • Aktivitet 3: Trekkekonkurranse. Hvordan kan vi gjøre roboten "sterkest"? Kan vi bruke noe vi har lært før i dag?

 

I modulen brukes begrepet vekt om tyngden av objekter som presser ned mot gulvet. Dette er hensiktsmessig når friksjon etter hvert også blir et tema. For å gjøre elevene mer bevisst på forskjellen mellom vekt, tyngde og masse, har vi en liten intro hvor vi prøver å skille mellom begrepene. Disse brukes gjerne om hverandre i dagligspråket, men har ulik betydning i fagspråket. 

 

Elevene vil også få stifte bekjentskap med vitenskapsmannen Isaac Newton, og få en innføring i hva som er viktig når man skal jobbe som en skikkelig forsker.

Modulen tar ca. 4 timer å gjennomføre, inkludert 45 min lunsj og luftepause. 

 

Modulen het tidligere WeDo 2.0 - Milo utforsker vekt og friksjon. -- Revidert januar 2021.