Fotosyntesen

Anbefalt for: 14-15 år

5 t + for-/etterarbeid

3319

Fotosyntesen er verdens viktigste kjemiske prosess. Plantens enestående evne til å hente energi fra solskinn og lagre denne energien i sukker er fasinerende. Fotosyntesen er grunnlaget for alt liv på jorda, og forståelse for dette er avgjørende for å kunne se sammenhenger i naturen, - enten det dreier seg om økologi, biokjemi, matproduksjon eller klimaspørsmål. Bli med inn i plantenes kjemiske verden!

I denne modulen skal elevene bygge grunnleggende forståelse for planteceller, fotosyntese og celleånding. Elevene skal gjøre seg godt kjent med hvordan en plantecelle er bygd opp, og de skal arbeide med aktiviteter som viser at det foregår fotosyntese. Hovedfokus i modulen er fotosyntesen, men en "oppdager" etter hvert også celleånding. 

 

Forarbeid: Modulen inkluderer mange fagbegrep. Forarbeidet skal forberede elevene på en del av disse. Elevene ser film og introduseres for planteceller og oppbygning av dem. De skal bli litt kjent med de viktigste organellene og hvilke oppgaver organellene har. 

 

Modulen består av 3 aktiviteter i Newton-rommet:

 

  • Aktivitet 1: Plantecellen. Elevene bruker 3D-modeller for å studere hvordan planteceller er bygd opp. Her blir de kjent med mange av cellens organeller.
  • Aktivitet 2: Mikroskopering av planteceller. Vi dukker inn i mikroverdenen ved å bruke mikroskop for å se hvordan plantens celler er organisert. Elevene lager egne preparat.
  • Aktivitet 3: Måling av oksygen og karbondioksid. Vi oppdager fotosyntese og celleånding! Elevene logger konsentrasjon av oksygen og karbondioksid med plante i lukket kammer, både i lys og mørke.

 

Modulen oppsummeres med en gruppe-kahoot sammen med lærer.

 

Etterarbeid: Etterarbeidet er et praktisk demonstrasjonsforsøk (over 1 døgn) som elevene skal observere og diskutere. Her får en repetert mye av det som elevene møtte i Newton-rommet.

 

Elevene jobber i par størstedelen av modulen. Datalogging (aktivitet 3) foregår i grupper på 4.

 

Modulen er tilpasset ungdomstrinn, men anbefales til 9. og 10. klasse.