Småkryp

6 år

4 t + for-/etterarbeid

3777

Småkryp spiller en viktig rolle i naturen vår, og de er rundt oss hele tiden selv om vi ikke ser dem. For å best kunne ivareta småkrypene, må vi lære mest mulig om dem! I denne modulen skal elevene være forskere. De skal sortere småkryp etter ulike kriterier, og de skal ut for å finne og undersøke levende småkryp og miljøet de bor i. I tillegg skal vi leke småkryp og samtale om hvilke jobber småkrypene gjør i naturen rundt oss. Bli med Newton inn i småkrypenes rike!

 

I denne modulen skal elevene forske på småkryp på egne premisser. Modulen lar elevene utforske og leke i varierte aktiviteter både inne og ute. Elevene skal få økt kunnskap om småkrypene vi har rundt oss, og dermed få økt bevissthet, respekt og ønske om å ta vare på disse viktige dyrene.

 

Gjennom hele modulen spiller de voksne på lag med elevene i undring og nysgjerrighet. 

 

Forarbeidet på skolen tar sikte på å aktivere elevenes forkunnskaper om småkryp. De ser en musikkvideo om småkryp, de lærer seg et vers, og fyller ut V (vet) og Ø (ønsker å lære) i et VØL-skjema. Forarbeidet tar ca. 1 skoletime.

 

Besøket på Newton-rommet består av 5 aktiviteter:

 

1. Gruppering - egne kriterier

Elevene får utdelt magneter med bilder av småkryp som de grupperer etter egne kriterier.

 

2. Vi finner og teller

Elevene jakter på småkryp i Newton-rommet og sorterer dem etter antall bein.

 

3. Bevegelseslek

Elevene leker småkryp til musikk og gitte bevegelser.

 

4. Vi og småkrypene

Samtaleøkt om småkrypenes viktige roller.

Forflytning til gapahuk utendørs og lunsj

 

5. Ut i småkrypenes rike

Elevene er forskere ute. De utforsker et nærområde; de undersøker, finner, teller og identifiserer småkryp ut fra egne ideer, planer, ønsker og tanker.

 

Modulen varer ca. 4 timer, inkludert lunsj og forflytning (3 timer uten lunsj og forflytning). Planen må tilpasses lokale forhold, for eksempel ut fra avstand til egnet uteområde og spiseplass.

 

I etterarbeidet på skolen skal elevene lage småkryp av naturmaterialer, såkalt stedskunst. Småkrypene fotograferes av klasselærer og kan brukes til å lage en utstilling. Elevene fyller også ut L (lært) i VØL-skjemaet de laget under forarbeidet.

 

Dette er en sesongavhengig modul da den er avhengig av at det er tilgang på insekter ute. Modulen anbefales for 1. trinn på våren eller 2. trinn på høsten.