Om rommet

Eier av Newton-rom

Sunndal kommune

Om oss

Newton Sunndal tilbyr læreplanbasert undervisning for barn og unge fra barnehage til videregående. Her får de møte praktisk og spennende realfag. 

 

Undervisningen i et Newton-rom preges av elevaktivitet og varierte arbeidsmetoder. Elevene får tid til faglig fordypning og de får arbeide med nytt og relevant utstyr. 

 

Vi tilbyr undervisning til skoler og barnehager i andre kommuner, samt ulike aktiviteter for bedrifter og foreninger. Ta kontakt med oss dersom du er nysgjerrig og vil vite mer.