BLÅTT eventyr hos Newton Sunndal

Et BLÅTT eventyr

5 år

2 t + for-/etterarbeid

2589

Lær om torsk og andre fiskearter! Gjennom visuelle fortellerverktøy og deltakende samtale, disseksjon av fisk og lek vil barna lære mer om betydningen havet, fisk og kystbefolkningen har for landet vårt.

I Newton-modulen ”Et BLÅTT eventyr”, vil de eldste barna i barnehagen lære om torsk og andre fiskearter. Modulen tar utgangspunkt i  punkter i temaene ”Natur, miljø og teknikk” og ”Antall, rom og form” i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Gjennom visuelle fortellerverktøy og deltakende samtale, disseksjon av fisk og lek knyttet til de to overnevnte temaområdene i rammeplanen, vil barna lære mer om den betydningen havet, fisk og kystbefolkningen har for sjømatnasjonen Norge. 

Det blå Norgeskartet.
Gjennom samtale med barna og aktiv bruk av billedkort på smartskjerm vil barna ta del i fortellingen om sjømatnasjonen Norge. Hovedfiguren i denne fortellingen er torsken. Her vil barna undre seg over hvordan en kjempestor torsk får bittesmå barn. Sammen vil vi utforske hvor langt fisken må svømme fra havet der den bor og til kysten der den får barn. Barna vil også stifte bekjentskap med sild, laks, kveite og ål. Det blå Norgeskartet avsluttes med bevegelsesleken ”Fiskekjær”.

I fiskens buk. 
Her vil barna lære mer om forskjellen mellom å leve på land og i vann. Ved å stille åpne spørsmål som; hvordan ville vi mennesker klare å leve vann? hvordan ville torsken klare å leve på land? vil barna gjennom undring og dialog lære om tilpasninger til to svært ulike miljøer. Gjennom disseksjon av torsk (og andre fisk) vil vi utforske hvor maten den spiser blir av. I denne delen vil barna både få erfaring med og kunnskaper om dyr og lære seg å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. 

Store blå tall. 

Her skal barna få leke seg med å sammenlikne matproduksjon på land (sau) med matproduksjonen i havet (torsk og laks). I denne delen vil barna både få undre seg og systematisere, samt erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom sortering og sammenligning. I denne delen blir figurene som barna har laget som forarbeid tatt fram og de vil delta i en morsom fiskequiz.