Frosk i dam

Fra rumpetroll til frosk

7 år

4 t + for-/etterarbeid

2590

Bli med inn i froskenes verden! I denne modulen skal elevene skal lære om froskens livssyklus fra egg til voksen frosk. Vi bruker LEGO for å visualisere de ulike livsstadiene, og vi ser og samtaler om hvordan frosken er tilpasset sine omgivelser. Vi bygger frosk - vi snakker om frosk - vi leker frosk - vi finner frosk!

Modulen starter med et forarbeid i skolens nærmiljø for å jakte på områder der frosken kan bo. På Newton-dagen får elevene lære om froskens livssyklus, og erfare hvordan frosken tilpasser seg sine omgivelser. LEGO WeDo 2.0 brukes til å visualisere og konkretisere. Vi bygger froskens livsstadier fra rumpetroll til frosk, - vi modellerer froskens livssyklus, identifiserer kjennetegnene til frosken i hver fase og diskuterer hvordan frosken er tilpasset sitt leveområde.

 

Vi starter med å lære om froskeegg. Elevene får se og ta på en representasjon av dette. Videre bygger elevene rumpetroll, utvider modellen til å ha føtter og etter hvert bli en voksen frosk som kan hoppe av sted. I alle disse stadiene ser vi og samtaler vi om hvordan frosken er tilpasset sitt leveområde, for eksempel hvordan den skaffer seg mat og hvordan den beskytter seg mot farer.

 

Dagen består av varierte aktiviteter; - vi bygger, snakker sammen, leker frosker og jakter på kamuflerte frosker!

 

DAGENS AKTIVITETER:

Aktivitet 1 - Froskeegg  

Aktivitet 2 - Rumpetroll

Aktivitet 3 - Rumpetroll med føtter

Aktivitet 4 - Vi er frosker!

Aktivitet 5 - Voksen frosk

 

Forarbeidet i modulen er viktig for læringsutbytte. Dette kan gjennomføres i områder der det både finnes frosk og ikke. Hvis nærområdet er uegnet som habitat for frosken, skal elevene likevel observere og samtale om hvorfor det er slik. Modulen bør gjennomføres vår/høst. Om modulen gjennomføres på vinteren, bør en ha gjort forarbeidet på høsten.

 

Til tross for at modulen bruker WeDo 2.0 som utstyr, er ikke dette en programmerings-modul. Læringsfokus gjennom hele modulen er biologi og økologi; froskens utvikling og tilpasning til omgivelsene.

 

Elevene jobber i par hele dagen. (Utvides til noen 3-grupper hvis elevantallet tilsier det.)