Salmo Salar

12 år

5 t + for-/etterarbeid

2748


Salmo Salar er foreløpig ikke revidert etter ny læreplan. Derfor ligger den som aktivitet hos oss og ikke en fullverdig modul. 

 

Under besøket hos oss skal dere:

- Snakke om laksens liv i naturen og laksens liv i oppdrett

- Studere og tegne en plommesekklarve

- Smake forskjell på laks og ørret

- Bruke EV3-roboter til å løse oppdrag knyttet til laks i natur og oppdrett

 

Læremål:

- Lære om laksens livssyklus i naturen og i oppdrett

- Gjøre rede for hva biologisk mangfold er

- Kjenne til laksens rolle i vårt nærmiljø

 

Forarbeid:

Elevene skal deles inn i par før de besøker Newtonrommet.

Dere skal gjennomføre vedlagt forarbeid, ca 1 skoletime

 

Powerpoint med for- og etterarbeid finner dere her.

 

Etterarbeid:

Dere skal gjennomføre vedlagt etterarbeid, minimum 2 skoletimer