Brøkregning for mellomtrinnet

10 år

4 t + for-/etterarbeid

2754


Beskrivelse

Brøkregning for mellomtrinnet er foreløpig ikke revidert etter ny læreplan. Derfor ligger den som aktivitet hos oss og ikke en fullverdig modul. 

 

Under besøket hos oss skal dere:

- Arbeide med brøk som del av en hel og del av en mengde

- Bruke konkretiseringsmateriell som brøksirkler og tellebrikker for å representere brøk

- Addere brøker med felles nevner

- Snakke matematikk og samarbeide med hverandre!

 

Læremål:

- representere brøkar på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane (LK20 etter 5. trinn)

beskrive brøk som del av ein heil, som del av ei mengd (...) og vurdere og namngi storleikane (LK20 etter 5. trinn)

 

Forarbeid:

Elevene skal deles inn i par før de besøker Newtonrommet.

Det ligger ikke vedlagt et eget forarbeid til denne aktiviteten, men det er viktig at elevene har arbeidet med brøk på skolen i forkant av besøket. Bruk opplegget dere vanligvis ville brukt på skolen.

 

Etterarbeid:

Det er ikke vedlagt et eget etterarbeid til denne aktiviteten, men det er viktig at læreren som er med på Newton forsøker å knytte tråder mellom det elevene gjorde dagen hos oss og det de gjør på skolen.