Kjemisk action

Anbefalt for: 13-15 år

5 t + for-/etterarbeid

3198

Bli med inn i kjemiens verden! Vi utforsker stoffene verden er bygd opp av, og undersøker hva som skjer når vi blander ulike stoffer. Elevene skal studere atomer, molekyler og se og forklare hva som skjer i ulike kjemiske reaksjoner. Gjør dere klare for kjemisk action!

I kjemisk action skal elevene bygge forståelse for hvordan periodesystemet er bygd opp, og hvordan de ulike grunnstoffenes egenskaper bestemmes av hvor de er plassert her. Elevene skal bruke atommodeller og det periodiske systemet til å gi enkle forklaringer på kjemiske reaksjoner. Elevene skal også studere massebalansen i de noen av reaksjonene.

 

Newton-dagen veksler mellom teori og praksis. Gjennom hele dagen brukes et periodesystem på 4 x 6 meter som ligger på gulvet. Dette er stort nok til at elevene får plass til å stå inni rutene til grunnstoffene og gir muligheter for aktiv læring.

 

Dagens praktiske aktiviteter:

 

1) Periodesystemet: Elevene finner fram til ulike grunnstoffer på bakgrunn av fakta.

 

2) Bygging av molekyler: Elevene bruker molekylbyggesett og bygger stoffene de vil møte senere i modulen. 

 

3) Magnesium og eddiksyre lager hydrogengass: Elevene samler hydrogen i såpebobler, og ser hva som skjer når man tenner på. Vi diskuterer reaksjonslikning og massebevaring.

 

4) Kjennetegn på kjemiske reaksjoner: Kalsiumklorid reagerer med natriumhydrogenkarbonat. Elevene observerer kjennetegn på kjemisk reaksjon, blant annet ved å måle temperatur. Diskusjon om balansering av likning/massebevaring. 

 

Modulen "Kjemisk action" er en dagsmodul på 5 timer.

 

Elevene jobber i par så langt det er mulig i forhold til antall elever i klassen. Det er viktig at flest mulig elever skal være i aktivitet og ta del i læringsprosessen. Med store grupper er det ofte at noen blir passive.