Rigmor rydder i steinraset

Aksjon redning (SPIKE Prime)

10 år

4 t 30 min + for-/etterarbeid

3647

Det har gått et ras over veien! Robotene Finn, Rigmor og Sølvi skal hjelpe til i opprydningsarbeidet. Finn finner raset med sin ultrasoniske avstandssensor. Rigmor rydder kampesteiner unna veien med sin doser-arm. Sølvi søker etter oljesøl på veien med sin fargesensor. For å lykkes med dette arbeidet, må elevene løse ulike programmeringsoppgaver. I denne modulen lærer elevene grunnleggende algoritmisk tenking og enkel blokkbasert programmering. Modulen er tilpasset 5. trinn.

Gjennom denne Newton-dagen får elevene lære grunnleggende, strukturert blokkprogrammering. Vi jobber med en tenkt situasjon hvor det har gått et steinras. Elevene skal programmere roboter fra LEGO SPIKE Prime til å utføre en rekke oppgaver knyttet til opprydning etter raset.

 

 

Elevene skal arbeide i par gjennom hele dagen, og de starter med å bygge ekstrautstyret på robotene sine, med utgangspunkt i en standard kjørebase. Videre introduseres de for viktige fagbegreper innen programmering, blant andre vilkår, variabel og løkke. I tillegg til den innledende byggingen, er det tre aktiviteter i modulen. De to første aktivitetene forbereder den tredje, som er selve redningsaksjonen. Hver aktivitet oppsummeres med samtale i plenum, og ved at enkelte elever får demonstrere sine løsninger. I oppsummeringene vektlegges bruk av relevante fagbegreper. 

 

Robotene er godt egnede verktøy for både elever og lærere. Elevene får umiddelbar og presis tilbakemelding på arbeidet, og lærerne får tydelig visualisert måloppnåelsen.

 

Modulen passer for elever med liten eller ingen erfaring i programmering, men den er også fleksibel og åpen, slik at mer erfarne programmerere kan utfordres. Undervisningsopplegget er tilpasset kompetansemål i matematikk på 5. trinn etter LK20.

 

DAGENS AKTIVITETER:

 

Robotbygging: Elevene bygger ekstrautstyr på 3 ulike LEGO-roboter - 1 per par.

 

Akt. 1: Programmering med variabler og vilkår: Elevene lager programmer for bevegelse, samt betjening av verktøy/sensorer.

 

Akt. 2: Programmering med løkker: Elevene lager programmer for varsellys og sirene.

 

Akt. 3: Aksjon redning: Elevene bruker det de har lært i aktivitet 1 og 2, og lager programmer som gjør at robotene kan løse oppdraget på robotmatta.

 

I Aksjon redning skal elevene prøve ut ulike algoritmer og programmer, og diskutere og argumentere for egne programmeringsvalg. Newton-lærer veileder elevene underveis i valg av strategier.