Elevene er oppfinnere for en dag.

Oppfinneren (SPIKE Prime)

Anbefalt for: 8-9 år

5 t + for-/etterarbeid

3806

Hvordan fungerer motoriserte ting rundt oss? Hvordan virker tannhjul og trinsehjul? Bli med på Oppfinneren, en modul som utfordrer elevens kreativitet, teknisk innsikt og algoritmisk tenking. Modulen tar for seg grunnleggende teknologiske prinsipper og lar elevene utforske teknologi og design gjennom åpne oppgaver.

I Oppfinneren skal elevene få innblikk i hvordan mange motoriserte hjelpemidler rundt oss fungerer. Gjennom praktisk og kreativ LEGO-bygging vil elevene erfare teknologiske prinsipper der motorkraft overføres via tannhjul, eller reim med trinsehjul, og kan skape nye bevegelser. I vår moderne verden er det mye elektronikk som styrer de teknologiske hjelpemidlene. Dette vil elevene også bli kjent med når de tar i bruk programmering sammen med oppfinnelsene sine. Hvordan fungerer egentlig skyvedøra som åpner seg når du kommer til butikken? Elevene vil møte flere slike eksempler på teknologi i modulen. 

 

Modulen omfatter kreativ bygging med LEGO, forståelse av hvordan motorkraft kan overføres til andre bevegelige deler, praktisk bruk av sensorer, og enkel blokkprogrammering i SPIKE Prime.

 

Forarbeidet gjør elevene kjent med noen sentrale deler fra LEGO-byggesettene, lar elevene studere tannhjul og trinser via bilder og utfordrer elevene til å diskutere hvordan noen teknologiske oppfinnelser virker.

 

DAGENS AKTIVITETER:

 

Akt. 1 - Heisen: Elevene introduseres for utstyr, sentrale deler i byggesettene og enkel programmering i SPIKE Prime. Deretter bygger de en heis som skal kunne heise en LEGO-mann opp og ned.  

 

Akt. 2 - Alt snurrer: Elevene skal uten byggeinstruksjoner være oppfinnere, og utvikle sin tekniske innsikt, ved å skape et maskineri der akslinger, tannhjul og trinsehjul virker sammen og drives rundt av en motor. Motoren programmeres ved hjelp av LEGO SPIKE Prime, og funksjonaliteten utvides til å kunne kontrollere driften med bruk av sensorer. 

 

Akt. 3 - Kjøretøyet: Elevene skal bygge et motorisert kjøretøy uten oppskrift med følgende spesifikasjoner: Kjøretøyet skal være motordrevet, det skal kunne kjøre framover og bakover, og det skal kunne stoppe før en hindring. Kjøretøyet bygges til slutt ut med en ekstra bevegelig del.

 

Underveis i modulen tas det bilder og film av elevenes oppfinnelser. Dette skal brukes i etterarbeidet på skolen som del av dokumentasjon og refleksjon.

 

Elevene jobber i par gjennom hele modulen. 

Modulen er tilpasset 3. og 4. trinn. 

 

NB! Fordi modulen består av svært åpne oppgaver, kan den bli veiledningstung. Maksimalt elevantall er derfor satt til 20.