Om rommet

Samarbeidspartnere

Aker Solutions avd Verdal

Eier av Newton-rom

Verdal, Levanger og Inderøy kommune, NTFK v/ Verdal og Levanger VGS

Om oss

Newton Verdal tilbyr læreplanbasert undervisning for alle skolene i kommunen. 

 

I Newton-rommet får elever og barn møte praktisk og spennende realfag. 

 

Undervisningen i et Newton-rom preges av elevaktivitet og varierte arbeidsmetoder. Elevene får tid til faglig fordypning og de får arbeide med nytt og relevant utstyr. 

 

Newton Verdal tilbyr også gode møter med realfag for barnehagene i kommunen. De eldste barna i barnehagen får være utforskende og aktive, og de vil møte realfagstema med varierte arbeidsmåter og godt tilpasset utstyr.