O partnerze

„Pop-up Newton Room” w Łodzi powtał we współpracy z  Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej. Szkoła,  powstała w 2007 roku, w swoim założeniu  jest placówką przygotowującą licealistów do kontynuowania nauki na Politechnice Łódzkiej. Szkoła jest istotnym ogniwem w cyklu kształcenia kadr inżynierskich dla przemysłu. Program kształcenia (zgodny z wymogami stawianymi szkołom publicznym) poszerzony jest o dodatkowe zagadnienia z zakresu przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia) i języków obcych (głównie języka angielskiego). Szkoła, aby wykorzystać zainteresowania oraz duże możliwości uczniów, tworzy warunki do ich wszechstronnego rozwoju. W Liceum funkcjonuje wiele kół zainteresowań, zajęć dodatkowych, a w ramach programowych zajęć realizowane są ciekawe projekty.

 

 

O wydarzeniu

Program „Newton Concept” został opracowany prze norweską organizację non-profit FIRST Scandinavia, która we współpracy z firmą Boeing pragnie go zaprezentować w dziewięciu krajach Europejskich: Polsce, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Szwecji.  Pierwszym etapem rozwoju projektu jest przedstawienie idei zwanej “Newton Concept” poprzez umieszczenie tymczasowej, ale nowoczesnej i w pełni wyposażonej sali lekcyjnej, tzw. Pop-up Newton Room, w lokalnej placówce edukacyjnej. W tej nietypowej pracowni/laboratorium młodzież szkolna będzie miała okazję uczestniczyć w  inspirujących i praktycznych zajęciach modułowych związanych z naukami przyrodniczymi, technologią, inzynierią i matematyką (przedmioty STEM).

 

Kontakt

Anna Czernielewska
Ludomira Różyckiego 5
telefon: +48 662 245 077
[email protected]

Informacja dla szkół

“Newton Room” znajduje się w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej, wejście bocznymi drzwiami i schodami na dół.

We współpracy z partnerem lokalnym

Lódz University of Technology High School