ZNAJDŹ SWOJĄ PRACOWNIĘ NEWTON ROOM

Pracownia Newton Room oferuje edukację w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Sprawdź Pracownie Newton Room w Polsce i przyszłe wydarzenia w Pop-Up oraz Mobile Newton – tymczasowej Pracowni Newton Room!