Students and teacher.jpg

Newton Eğitmenleri

Herkes İçin Değerli Bir Kaynak!
Newton Bilim Atölyesindeki etkinlikler, bir veya daha fazla Newton eğitmeni tarafından uygulanmaktadır. Bu eğitmenler, Newton Bilim Atölyesindeki etkinliklere katılan öğrencilere rehberlik etmektedir.


Newton Bilim Atölyesinde görev alacak eğitmenler, ülkedeki Uygulama partneri tarafından belirlenmektedir. Etkinliklerin planlaması her ülkedeki modele göre değişmekle birlikte etkinlikler hem okul zamanı hem de hafta sonu gerçekleşebilir. 

Newton eğitmenleri aynı zamanda Newton Bilim Atölyesinin genel koordinasyonundan sorumludur. Proje koordinatörü ve Newton eğitmenleri, Newton Bilim Atölyesine yapılan kayıtları ve Newton modüllerinin uygulamalarını kontrol eder.
Newton Education.jpg