Modules.jpg

NEWTON MODÜLLERİ 

Newton Bilim Atölyesinde sunulan ve “Newton modülleri” olarak adlandırılan eğitim içerikleri, Newton eğitmenleri ile eğitim ve STEM alanlarındaki uzmanlar tarafından geliştirilmiştir.
Modül içerikleri, bir akademik kurum tarafından değerlendirilmeden önce bir grup katılımcıyla pilot uygulamalarda denenir. Böylelikle Newton Bilim Atölyesindeki tüm eğitim içeriklerinin hem mesleki hem de akademik açısından değerlendirilmesi sağlanır. Değerlendirmenin ardından Newton modülleri, Newton ağı ile paylaşılmaktadır. Böylelikle dünyanın herhangi bir yerindeki Newton Bilim Atölyesi, söz konusu modül içeriklerini kullanabilmektedir. 
Newton Modüllerinin içerik yapısı şu şekildedir:
• Uygulama öncesi sınıf içi çalışmalar
• Newton Bilim Atölyesinde uygulamalı etkinlikler 
• Uygulama sonrası sınıf içi çalışmalar 

Newton konsepti kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim içeriklerinin dahil edildiği bir modül kütüphanesi geliştirilmiştir. Newton Bilim Atölyesi etkinliklerinin okulların günlük işleyişinin bir parçası olabilmesi için müfredat uyumuna yönelik ülke bazlı çalışmalar da yürütülmektedir.