Descripioun newtonroom.jpg

Beskrivelse af Newton Rum

Newton rum sikrer at eleverne oplever et rigt læringsmiljø og sikrer de får en følelse af at de mestrer STEM fagene.

Vores erfaring er at godt design og stimulerende omgivelser har en positiv effekt og
motivation på eleverne. Bevidst brug af farver sammen med informative og
spændende displays spiller en betydelig rolle i at gøre Newton Rum til en spændende
læringsarena. Lyd og lys er også med til at gøre totaloplevelsen unik.

Krav til et Newton Rum
Et Newton Rum kan variere i størrelse. Vi anbefaler dog at rummene er imellem 150 -220 m² for at kunne give den bedste oplevelse og få mest udbytte af de moduler der undervises i og kunne rumme klasser med op til 30 elever af gangen.Et Newton rum skal have et indgangs og velkomstareal, et toilet tæt på og et sted hvor der kan spises madpakke. Ligeledes er det også hensigtsmæssigt med et kontor hvor Newton læreren kan forberede sig. Endelig må man også indtænke et lille lager, hvor man kan opbevare ting.
Den overordnede standard i rummet skal følge de almindelige krav til ventilation, flugtveje og generelt følge de almindelige regler om brug af offentlige bygninger og krav om samme.

Newton Rum design og layout
Newton Rum er designet til at facilitere en bred variation af undervisningsmetoder. Amfiteateret bruges til at skabe tættere forbindelse mellem lærer og elever og eleverne har adgang til arbejdsstationer til at arbejde i grupper. Desuden er der et laboratorium med adgang til vand og et åbent areal der giver mulighed for at lave de aktiviteter der kræver dette. Eleverne skal kunne flytte mellem de forskellige stationer og Newton læreren må altid kunne få et overblik over rummet. Dette betyder at rummet designes så læreren altid kan har et overblik.

 

Newton-room_area.jpg

Der er adskillige layouts der kan rekvireres og ovenstående skal ses som en inspiration til hvordan rummet kan se ud. Hver enkelt rum kan designes så det passer til den enkeltes behov.

Opdateret