Newtonroom phases.jpg

Newton Rum faserne

Der er tre faser, der udgør varigheden af et Newton-rum; etableringsfasen, pilotfasen og driftsfasen.

Etableringsfase

Oprettelse af et Newton-rum kræver lokalt engagement baseret på grundig
planlægning og organisering. Efter evaluering og aftale om at etablere et rum, startes
etableringsprocessen, som styres af den nationale driftspartner (NOP).
Nedenfor er en oversigt over hovedopgaver i etableringsfasen, der beskriver, hvad der
kræves lokalt, og hvad der kan forventes fra NOP.

Lokal ejer og administration

● Handleplan
● Sikre ejerskab mellem skole og Newton Room
● Indgåelse af kontrakter
● Find og ansæt Newton-lærere
● Opret operationel gruppe / team
● Renovering af lokalet
● Planlægning af officiel åbning
● Kom i gang med uddannelse
● Driftsmøder


NOP - Newton administration

● Bygning, installation og færdiggørelse
● NOP faciliterer rummmets konstruktion og interiørdesign
● Planlægning af Newton Room i drift
● Officiel åbning, support og træning

Pilot fase

Pilotfasen er det første skoleår, som Newton Room tilbyder undervisning. Når etableringen af Newton Room er afsluttet, begynder undervisning i de valgte Newton- moduler. Den første periode bruges til at få erfaring med undervisning, logistik og administration af Newton-rummet.
Nedenfor er en oversigt over hovedopgaver i pilotfasen, der beskriver, hvad der kræves af den lokale administration og Newton lærere.

Administration og ledelse
● Etabler gode rutiner for Newton lærere
● Etabler gode relationer med skoler i kommunen
● Etabler rutiner til vedligeholdelse af rum
● Udfyld hjemmeside
● Deltag i netværkssamling

Lærere
● Etabler booking kalender
● Undervisning
● Evaluering
● Deltag i netværkssamling

Driftsfase

I driftsfasen handler det om at gennemføre undervisning i Newton-moduler så
effektivt og med så høj kvalitet som muligt. Aktiviteter udføres i overensstemmelse
med de nuværende retningslinjer i konceptet. Undervisning gennemføres ved hjælp af
Newton-moduler, og kapaciteten i rummet er godt udnyttet. Undervisningen
evalueres og videreudvikles kontinuerligt.
Newton Room er en delt ressource af skoler i en kommune med mulighed for at være
vært for en række STEM-relaterede aktiviteter om eftermiddagen og uden for
skoleåret. Man skal søge at øge værdien af Newton Room ved at tilbyde attraktive
aktiviteter, kommunikere og markedsføre tjenesterne og videreudvikle
uddannelsesprogrammer.

Nedenfor er en oversigt over hovedopgaver i driftsfasen, der beskriver, hvad der
kræves af den lokale administration og Newton-lærere.

Administration og ledelse
● Tæt dialog med Newton lærerne
● Vedligehold og udbyg teamet omkring Newton rummet
● Deltag i netværksmøder
● Andre driftstiltag

Lærerne
● Undervis i Newton Moduler
● Vær i tæt dialog med skolerne
● Deltag i årlige netværks samlinger
● Kontinuerlig evaluering og kvalitetssikring

Opdateret