Girls and Ev3.jpg

newton-modules

De educatieve programma's die in Newton Rooms worden gebruikt, worden Newton-modules genoemd en zijn door de Newton-docenten of andere professionals ontwikkeld.
De modules worden voorafgaand aan goedkeuring getest bij leerlingen door een onderwijsinstelling. Dit betekent dat de kwaliteit van alle educatieve programma's in een Newton Room gecontroleerd wordt, zowel op professioneel als educatief gebied. Na goedkeuring wordt de module gedeeld met het netwerk van Newton en kunnen andere Newton Rooms gebruikmaken van de module.  
Elke Newton-module heeft de volgende structuur
• Voorbereidend werk in het klaslokaal
• Praktische activiteiten in de Newton Room
• Afsluitend werk in het klaslokaal

Newton heeft een bibliotheek met modules ontwikkeld voor de kleuterschool, basisschool en middelbare school. De modules die worden geselecteerd voor een lokale Newton Room sluiten aan op de lokale onderwijscontext. 

Het bezoek aan de Newton Room moet onderdeel zijn van de normale gang van zaken van de school.