IMG_8709x.jpg

– Det blir lettere å lære

28 sep 2022

Etter sitt aller første besøk i et Newton-rom var niendeklassingene enige om to ting; dette var morsomt og lærerikt


Elevene i klasse 9a fra Moelv skole ble tatt godt imot av Newton-lærerne Tone og Anette, ved Newton Ringsaker da de kom for å delta på undervisningsopplegget «Plast - fra makro til mikro», en av seks undervisningsmoduler rommet tilbyr.

Sentralt plassert
Newton Ringsaker har sentral beliggenhet i Brumunddal, med store vinduer ut mot gågaten. Folk som går forbi titter gjerne inn vinduene i lokalene, som stort sett er fylt opp med elever.

Anette Kjelsrud og Tone Sigurdsen er Newton-lærere og var drivkraften bak oppstarten av Newton-rommet som åpnet i 2020. De to engasjerte pedagogene er stolte av det kommunen har fått til. 

IMG_8614x.jpg
UTVIKLET PLASTMODULEN. Tone (til venstre) og Annette har utviklet modulen «Plast fra makro til mikro».

I løpet av inneværende skoleår er ca 2.200 elever innom rommet, eller får besøk av Newton Ringsaker på sin skole.

– Vi har full kalender ut april neste år, så det er ingen tvil om at det kunne vært Newton-rom i flere av kommunene rundt her også. Det første året hadde vi noe ledig kapasitet til skoler fra nabokommunene, men nå må vi prioritere elever fra Ringsaker, sier Anette.

IMG_8717x.jpgKONSENTRERTE. Tilde, Tora og Ida i full konsentrasjon på laboratoriet.

Variert
Tora, Ida, og Tilde var i Newton-rommet for første gang og de syntes det var et fint klasserom og en artig opplevelse. 

– Hva var det beste med å være her i dag?
– Det å ikke være på skolen, sier Tora og alle tre ler.
– Neida, det er det å gjøre noe annet, vi lærer jo fortsatt, men på en litt morsommere måte enn på skolen. Man følger mer med og da lærer man kanskje mer, sier Tora.

– Det er en morsommere måte å lære på. Siden det er mer variert undervisning er det enklere å følge med. Vi gjør forskjellige ting med spennende utstyr, og slipper å sitte å se på at læreren snakker, sier Tilde.

Nok til alle
Tone og Anette mener at noe av det som er spesielt med et Newton-rom er at det er velutstyrt.
–  Her er det ikke utstyr bare til noen, men til alle som kommer. Gruppene er små nok til at alle får være med, og ingen trenger å være «blindpassasjer». Vi som lærere er også trygge og har god kompetanse i å bruke utstyret.

IMG_8813x.jpgBLÅTT LYS. Astrid og Adrian leter etter spor av plast i en filterprøve.

Etter endt dag får vi også en liten prat med Adrian, Maja og Astrid om hvordan dagen har vært.
– Her lærer vi på en annen måte siden det er mange apparater vi kan bruke, sier Astrid.
– Ja, det gjør at det blir litt lettere å lære, sier Maja. 
Alle tre nikker og er enige. 
– Jeg tror at det å for eksempel være på laboratorium gjør at du reiser deg oftere og er mer aktiv i læringen, og slipper å bare sitte ved en pult, sier Adrian.

Undervisningsdagen er over og nå skal rommet ryddes og gjøres klart til neste dag.
Anette og Tone er fornøyde med gjengen ungdommer.
– De var engasjerte, jobbet strukturert og samarbeidet godt på labben. 

En måte å satse på realfag
– Hvorfor tenker dere en kommune bør ha et Newton-rom?
– Et Newton-rom er et viktig ledd i kommunens realfagssatsning. Kommunen kan samle utstyr og kompetanse på ett sted, og være et ressurssenter for både skoleeier, skoleledere, lærere og elever.

– Det blir en kontinuitet og forutsigbarhet for skolene også, der de vet at på Newton-rommet kan de spørre om ting de lurer på, eller dra dit for å ha en litt annen type undervisning, sier Anette. 

– Jeg tenker at alle kommuner bør ha et Newton-rom, sier Tone.

– Undervisningen i et Newton-rom samsvarer svært godt med ny læreplan og gir rom for tverrfaglighet, dybdeforståelse og praktisk tilnærming i realfagene, sier hun.

– Ja, det er veldig positivt å se at ny læreplan bekrefter Newton sine prinsipper for god undervisning, avslutter Anette.