Evaluering høsten 2023.jpg

Gode tilbakemeldinger om høsten i Newton

10 jan 2024

Evalueringsrapportene for høsten 2023 er klare, og nok en gang er lærere og elever fornøyde med undervisningen i norske Newton-rom. 


Etter å ha besøkt et Newton-rom får klasselærere og elever tilgang til et evalueringsskjema der de svarer på hvordan de opplevde å være på undervisning i Newton-rommet. Hvert halvår sender Newton-administrasjonen evalueringsrapportene ut til nettverket. 

Høye tall
Administrasjonen tar ut en nasjonal rapport som viser samlet statistikk fra alle som har deltatt på undervisning i regi av Newton-nettverket.

Evaluering elever.jpg


90 prosent av klasselærerne som har hatt med elever til et Newton-rom i 2023 mener undervisningen her bidrar til at elevene når målene i læreplanen. 91, 5 prosent synes rommets utforming inspirerte til læring. 100 prosent av lærerne anbefaler andre lærere å delta på modulen de deltok på. I tillegg mener 69,5 prosent de har fått faglig påfyll gjennom besøket og 68 opplever å få ideer til nye metoder.

1324 elever har svart på undersøkelsen. 82 prosent mener de fikk jobbe med det de skulle lære på forskjellige måter, og 73 prosent opplever de har lært mye om emnet gjennom undervisningen i Newton-rommet. 

Ingvill Berg, leder av Newton Norge, har gått gjennom rapportene og synes det er gledelig lesning.
–  Formålet i Newton er å tilby elever praktisk og variert realfagsundervisning med fokus på godt læringsutbytte og gode læringsopplevelser, og samtidig være til inspirasjon og nytte for klasselærerne som kommer sammen med sine elever. Det er da selvsagt helt supert å lese at så mange av elevene som har svart på undersøkelsen  oppgir undervisningen som variert og lærerik, og også at så mange av klasselærerne føler de både får faglig påfyll og ideer til metoder som de kan ta med seg tilbake til klasserommet, sier hun.


En viktig ressurs for rommene
De lokale rapportene inneholder både statistikk og fritekstsvar fra elever og lærere og Ingvill mener de er svært nyttige for lokal driftsgruppe.

– De kan brukes til kvalitetssikring og videreutvikling av undervisningstilbudet lokalt. I tillegg bør både statistikker og fritekstsvar tas med i rapportering eller presentasjon av tilbudet for skoleledelse, lærere, og politikere, og kan også egne seg til markedsføring gjennom media og til samarbeidspartnere. Så vi  oppfordrer vi rommene til å ha enda mer fokus og gode rutiner på å samle disse inn, avslutter Ingvill Berg