IMG_9072.jpg

Knallfornøyde nykommere

26 okt 2022

– Et felleskap jeg ikke ante var så stort!


Caroline Ensjø er vikar i Newton Nordre Follo, og var med på Newton Nettverkssamling for første gang. Etter tre dager sammen med andre lærere fra hele landet hadde hun bare godord å si om dagene i Bodø.


IMG_9200x.jpg

TRIVDES PÅ SAMLING. Caroline Ensjø (i grønt til venstre) under Matematikksenterets workshop på mandag.

 

– Jeg syntes det var veldig hyggelig å møte alle og kjenne på et fellesskap jeg ikke ante var så stort! Ikke minst var det nyttig å høre hvordan andre jobber i sine Newton-rom.

Tre dager til ende
Søndag kveld møttes de tidligst ankomne i FIRST Scandinavias lokaler for mat og sosialt samvær. Det faglige programmet foregikk på Scandic Havet mandag og tirsdag. Rundt 70 Newton-lærere og skoleeiere fikk med seg eksterne og interne foredragsholdere, kafémøter, workshoper og festmiddag mandag kveld. 

Trond Haukedahl og Adrian Lunds inspirerende foredrag fremkalte både latter og tårer i salen. Tirsdag fikk også deltakerne fordele seg på parallelle modul-workshops, der de fikk med seg to moduler, på én time hver. Tre av de fire modulene som ble presentert, var nye av året.

IMG_9094x.jpg

KAFÈMODELLEN ENGASJERTE. Hilde Elisabeth Johansen (t.v) og de andre deltakerne ble delt i mindre grupper der de skulle diskutere en problemstilling. Etter cirka 10 minutter byttet de bord og kom til en nytt spørsmål.


Møte andre

Hilde Elisabeth Johansen fra Alta er også helt ny i nettverket. 1. august startet hun som Newton-lærer i 50 prosent stilling i Newton Alta.  

– Som ny Newton-lærer har det beste med nettverkssamlingen vært å treffe andre og høre hvordan de drifter sine rom. Det har vært inspirerende å få være med på workshoper og få faglig påfyll. Ikke minst var workshopen om «Bulding thinking classrooms» nyttig å delta på, for da fikk vi se hvordan det Liljedahl fortalte oss, fungerte i praksis. I tillegg synes jeg det er veldig artig med motivasjonsforedrag, avslutter en smilende Hilde Elisabeth.

Sterkt program
– Det beste med å være her er at vi får møtes, snakke sammen og dele erfaringer. Også får vi gode innspill fra Newton-administrasjonen.
Det sier Kenneth Svendsen fra Newton Møre. Han deltar også på nettverkssamlingen for første gang, og bobler over av entusiasme under konferansens første dag.  

IMG_9061x.jpg

GOD STEMNING. Kenneth Svendsen (nummer tre fra venstre) deltok på nettverkssamlingen for første gang, sammen med sin kollega, Bjørn Endre Helgesen.


– Det er veldig mange spennende foredrag her, så det er mye matnyttig og ta med seg herfra. De to foredragene som var i dag (mandag, red.anm) kan vi ta med oss rett inn i Newton-rommene. Trond Haukedal snakket om å gjøre klasserommet til et bedre miljø der alle kan få blomstre, og det er en av de gode tingene vi har fått lært i dag. 

I tillegg syntes Kenneth at Peter Liljedahls innlegg om klasserom var veldig interessant. 
– Gjennom forskningen sin har Liljedahl klart å snu den tradisjonelle klasseromsmodellen der man i stedet for å sentralisere klasserommet rundt læreren, heller gjør elevene aktive i sin læring. Og som fersk Newton-lærer kan jeg si at jeg kjenner igjen mange av disse trekkene i Newton-rommet, smiler Kenneth.

Viktig møteplass
– Å samle nettverket disse dagene har en ubetalelig verdi for oss i administrasjonen. Målet er at det skal ha samme verdi for den enkelte deltaker, enten det er skoleeiere eller spesielt Newton-læreren, som med hjerte for realfag skal motivere elevene hver dag i Newton-rommene, det sier Rigmor Angler som konseptleder i Newton.

Ambisjon for nettverkssamlingen er at det skal være årets viktigste møteplass for og med nettverket. 

– Med dette strekker vi oss hele tiden etter relevans og god bredde i innhold, men like viktig er det å legge til rette for de gode sosiale møteplassene, slik at erfaringsdeling og god energi kan flyte fritt, sier hun og fortsetter;

– Vi er så glade for alle gode tilbakemeldinger vi har fått under samlingen, det gir oss trygghet for at vi har truffet godt. Evalueringen vil selvsagt vise hvilke forbedringer vi kan gjøre, og jeg benytter anledningen til å oppfordre alle til å svare på evalueringsskjemaet, sier Rigmor til slutt.

IMG_9556x.jpg

 

gruppebilde22.jpg

 

IMG_9058x.jpg

 

IMG_9404x.jpg

 

IMG_9526x.jpg