Horingssvar.jpg

Les svaret på høring om en mer praktisk skole

06 sep 2023

Flere bør ta Newton i bruk som verktøy for en bedre skole, til det beste for elevene. Det er FIRST Scandinavias innspill til stortingsmelding om 5. - 10. trinn.

 

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om praktisk læring i skolen. Hovedmålet for meldingen skal være å utforske og beskrive hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. 

 

Den skal blant annet se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert, slik at elevene kan lære mer og trives bedre.

 

– Vi må videreutvikle fellesskolen slik at enda flere elever er motiverte og opplever mestring. Vi vil ha en skole der alle elever både kan trives og lærer mer. Jeg ønsker meg innspill fra elever og lærere i hele landet til hvordan de mener vi kan skape en bedre skole for elevene våre, sa kunnskapsminister Tonje Brenna i oktober i fjor

 

Høringssvar_Per-Arild Konradsen.png

Daglig leder, Per-Arild Konradsen, er fornøyd med høringssvaret som FIRST Scandinavia har sendt innpå vegne av Newton-nettverket.

 

FIRST Scandinavia (FS) ble sammen med nettverket av Newton-lærere og skoleeiere, oppfordret til å komme med innspill til høringen, noe daglig leder, Per-Arild Konradsen, er klar på at er viktig. 

 

– I og med at ungdomsskolen skal bli mer praktisk og variert,  har jeg i alle møter på Stortinget vært svært tydelig på at nå må de ikke finne opp hjulet på nytt. I 20 år har vi holdt på med et undervisningskonsept som er godt forankret i det norske læreplanverket, sier han.

 

Dette er noen av FIRST Scandinavias innspill: 

  • Med Newton-konseptet får kommunene et verktøy som gjør at de kan tilby elevene mer praktisk realfag og jobbe for en bedre skole.

  • Undervisningen i Newton er forankret i læreplanverket, men støtter også skolens brede dannelsesoppdrag.

  • Med et Newton-rom får kommunen et felles klasserom, der målet er høy kvalitet på undervisningen og dermed gi elevene stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser.


Les hele svaret på høringen 


gruppebilde22.jpg

 

Newton-nettverket, som blant annet består av rundt 80 Newton-lærere i Norge, brukte fjorårets Nettverkssamling til å komme med innspill. Disse ble samlet inn, og ligger til grunn for høringssvaret. 

 

–  Sammen er vi helt klare på at at med flere Newton-kommuner i Norge, vil vi få en mer praktisk og variert skole. Med Newton blir skolen mer interessant, mer relevant og vi favner alle elevene. De gode systemene for implementering og forankring av mer praktisk undervisning i kommunene finnes allerede i Newton-konseptet, avslutter Konradsen.