ny-nettside.png

Mange muligheter med Newtons nye nettside

22 sep 2021

En helt ny verden venter når du besøker Newtons nye nettside. – Hele den internasjonale Newton-familien er nå samlet under samme paraply, og landegrensene viskes for alvor ut, sier konseptleder i Newton, Rigmor Angler.Den nye nettsiden er inngangsportal for Newton i en rekke land. Her er blant annet Skottland, Spania, Tyskland og USA representert. – Det internasjonale nettverket vokser, og vi har tilrettelagt for at hvert land og region administreres separat, samtidig som vi deler en felles portal med felles ressurser. – Dette åpner for helt nye muligheter for samarbeid og interaksjon over landegrensen på sikt, sier en entusiastisk Rigmor. 


Som tidligere, har alle Newton-rom sin egen lokale nettside. For det norske Newton-nettverket innebærer også den nye nettsiden tilgang til en portal med mange nyttige ressurser. Den største forskjellen fra tidligere, er at man må logge seg inn i web-portalen for å få tilgang til disse.

– Vi har utviklet en ny og bedre ressursbase, og det er en naturlig utvikling at denne er forbeholdt nettverket, fortsetter hun. – Målet er å tilby verktøy som gir god støtte i hverdagen når det kommer til drift av Newton-rom. Enten det gjelder undervisning, utvikling, kommunikasjon eller annet. Portalen er fremdeles under utvikling, så her vil det fortløpende oppdateres og fylles på med nytt materiell. 


Innholdet i ressursbasen er i disse dager i ferd med å oversettes til engelsk, og målet er at portalen skal være et fremtidsrettet verktøy for Newton-lærere verden rundt.  Her vil det finnes statistikk, oversikt over aktivitet i nettverket, mulighet for håndtering av moduler, redigering av all informasjon, rapportering og dokumenter. 


– Det har vært mye og intens jobbing med den nye portalen, ikke minst med tanke på at den skal passe for både det norske og det internasjonale nettverket, sier prosjektleder web, Marcus Konradsen. 


Han har blant annet hatt ansvaret for å flytte alle Newton-rommenes lokale nettsider over på ny plattform, og han er strålende fornøyd med prosessen og samarbeidet med Newton-nettverket. – Alle har vært både positive, samarbeidsvillige og tålmodige, så det har vært en fryd, sier han. 


Både konseptleder Rigmor og prosjektleder Marcus er fornøyde med å ha fått den nye nettsiden på plass, og ikke minst det norske nettverket over på den nye plattformen. – Dette har vi jobbet lenge og grundig med, så nå gleder vi oss over å kunne presentere en ny, oversiktlig og flott nettside, og ikke minst tilby en innholdsrik web-portal til nettverket, avslutter de. 

Marcus-rigmor.png
Fornøyd prosjektleder Marcus Konradsen og konseptleder Rigmor Angler.