solveig.jpg

Skal man satse på Newton, må man satse ordentlig

04 nov 2022

Kommunalsjef for oppvekst i Orkland kommune, Solveig Melby, mener at for å ha suksess med Newton, bør man være tett på. 

Newton Orkland er inne i sitt andre driftsår, og det har vært viktig for ordfører og kommunedirektør å lykkes med Newton-rommet. Fokuset fra kommunens side er å kontinuerlig være i utvikling, gjøre litt ekstra og bruke nok ressurser.

Skal være et godt sted å være
– Orkland kommune ønsker å styrke realfagstilbudet til elevene sine. Vi ønsker å ha fokus på elevaktivitet og elevaktive arbeidsformer, og ikke minst å lage et godt realfagsmiljø for lærerne våre, sier Solveig Melby (bildet over). 

Hun mener Newton-rommet har tilført grunnskolen gode arbeidsmetoder, mye elevaktivitet og stor læringsglede for elevene.
 

STS-4103x.jpg

ANDRE DRIFTSÅR. Newton Orkland er i sitt andre driftsår og har tilført grunnskolen i kommunen mye, sier Solveig Melby. Denne tredjeklassen fra kommunen hadde sitt første besøk i et Newton-rom denne våren, og fikk undervisning i modulen «Aksjon redning».

 

– Newton skal være et godt sted å være, og en plass der vi treffer noen som vi kanskje ikke treffer til vanlig.

Under årets nettverkssamling innledet kommunalsjefen i Orkland sesjonen «God Newton-drift» for skoleeiere. Her fikk skoleeiere reflektere og diskutere hvordan kommunene kan drifte Newton-rommet til det beste for elevene. 

For første gang sto dette som et eget punkt på programmet.
– Newton-rommene i Norge eies og driftes lokalt av en kommune. God forankring hos skoleeier er sentralt for å lykkes med god drift av rommet, sier pedagogisk leder i Newton, Ingvill Berg.

Berg mener Melby og Orkland kommune er et eksempel på en skoleeier som ønsker å ta et aktivt eierskap til Newton. 
– De ser Newton-rommet som et felles klasserom for alle skolene i kommunen. Newton skal være en del av skolens tilbud, og ikke i tillegg til, sier hun.

GRO.jpg

Gro Aarskaug, skolefaglig rådgiver Nordre Follo kommune. 

 

Tett samarbeid også i Nordre Follo
Gro Aarskaug er skolefaglig rådgiver Nordre Follo kommune og deltok på sesjonen for skoleeiere. 
Newton Nordre Follo har vært i drift i tre år, og Aarskaug forteller at organiseringen og planleggingen foregår i tett samarbeid mellom kommunen og de to Newton-lærerne.

– Hvorfor valgte kommunen Newton-konseptet?
– Vi ønsket å satse på realfag og en mer praktisk undervisningsform, og da så man at Newton-rommet var en arena der man kunne få til det, sier Gro

Hun mener det har vært mange positive erfaringer med å ha et Newton-rom.
– Det vi har sett er at mange elever som i andre tilfeller kanskje ikke er så aktive i klasserommet, er mer aktive når de er i Newton-rommet. Vi synes det er veldig fint at alle elever på 3., 6. og 9. trinn i Nordre Follo skal innom Newton-rommet i løpet av skoleåret, sier Gro.

anette.jpg

Annette Kjelsrud, skolefaglig rådgiver og Newton-lærer Ringsaker kommune.


Både lærer og «eier»
Annette Kjelsrud er skolefaglig rådgiver og Newton-lærer i Ringsaker kommune, og får dermed verdifull innsikt begge veier. – Etter å ha jobbet to år som Newton-lærer får vi bekreftet Newton sine prinsipper om god undervisning, og vi ser at læreplanen støtter opp under det. Gjennom samarbeid, kritisk tenkning, dybdelæring og ikke minste den praktiske tilnærningen til realfagene, er Newton-rommet et viktig bidrag. Tett dialog med skolene er avgjørende for at vi kan tilrettelegge og dekke de behovene som skolene har, og også bidra med kompetanseheving. 

– Det tette samarbeidet mellom rom og kommune har ført til at det er flere områder i kommunen som er engasjert, både innen næringsliv, kultur, fritid og skole, sier Annette.

Ingvill sier at Newton-administrasjonen kommer til å fortsette å invitere skoleeierne på fremtidige samlinger. 
– Vi ønsker at Newton kan bety mer for kommunene og lokalsamfunnet, og da er det helt nødvendig med et aktivt eierskap. Jeg opplevde at skoleeierne som deltok på samlingen så flere muligheter aktivt eierskap kan gi, avslutter hun.