Unknown.jpeg

USA på Newton-kartet

10 mai 2021

Amerikanske skoledistrikt har i årevis ønsket å bli en del av Newton. Nå kan de endelig det!

Newton har de siste årene generert nysgjerrighet utenfor Norges grenser. Ønsket og behovet for å øke realfagskompetanse - og interesse, er en internasjonal utfordring. Newton er allerede aktiv i Kina og ni europeiske land i ulike stadier. Nå ønskes USA velkommen i nettverket.

De første initiativene fra skoledistrikt i USA kom for noen år siden og nå er timingen rett.

Den nyetablerte stiftelsen Newton America skal ledes av William Edwards fra Chicago, Illinois. Han skal i tett samarbeid med FIRST Scandinavia sitt team i Bodø og Berlin innlede samarbeid med offentlige og private aktører som ønsker å etablere Newton i USA. Det er et stort marked med enormt potensiale. William Edwards har blant annet lang erfaring fra Boeing der han også har samarbeidet med FIRST Scandinavia de siste årene.

- USA er interessant fordi det er store ulikheter i utdanningssystemet som gjør at utdanning med høy kvalitet ikke er tilgjengelig for alle. Ett av våre mål er å minske eller fjerne ulikheter og gi alle like muligheter og tilgang på samme gode læringsopplevelser innen realfagene, sier stifter av FIRST Scandinavia, Per-Arild Konradsen

Stian Elstad, daglig leder i FIRST Scandinavia, nikker og legger til:
- På sikt håper vi at Newton-konseptet skal være tilgjengelig for alle i USA, men som alltid handler det om å starte med de første skrittene og få etablert noen gode suksesshistorier. Tall viser at det årlig uteksamineres rundt åtte ganger så mange studenter i STEM fagene i Kina og omtrent fem ganger så mange i India som i USA. Dette på tross av at USA har mange av verdens beste utdanningsinstitusjoner innen fagområdet. For å øke andelen unge amerikanere som velger denne karriereveien må man starte med å gjøre fagene og undervisningen engasjerende og god allerede i barneskolen. Det skal Newton America bidra til."

Les mer på Newton America sin side