rune-portrett.jpg

Veldrevet 10-års jubilant

01 nov 2021

I år kan Newton Meløy stolt feire sitt 10-års jubileum. I 2011 kunne Meløy kommune ønske velkommen til sitt nye Newton-rom, i renoverte lokaler i tilknytning til Glomfjord Industripark. Siden da har tusenvis av elever fra de åtte skolene i kommunen nytt godt av undervisningen i Newton-rommet.

 

Newton-lærer Rune Strømsvik har vært med helt fra den spede start, da kommunen testet ut Newton i et gammelt klasserom på Spildra skole. Forankringen og eierskapet i kommunen har stått stødig i alle disse årene, og ikke minst Rune får mye av æren for et veldrevet rom gjennom alle disse årene.
 
– Rune er et veldig godt eksempel på hvordan en engasjert og dedikert Newton-lærer har store muligheter til å påvirke den rollen Newton kan spille i en kommune, sier konseptleder Rigmor Angler. – I Rune sin regi har Newton Meløy hatt et bredt tilbud til barn og unge fra barnehage og helt opp til videregående skole, fortsetter hun. – Ja, det er nesten så jeg vil sette et likhetstegn mellom Newton Meløy og Rune.
 
Rune har vært alene som Newton-lærer helt siden oppstarten, men det har ikke stoppet ham fra å være en meget aktiv sådan. Rune får ros for å ha vært svært delaktig i nettverket gjennom både modulutvikling og gjennomføring av energikamper, og ikke minst blir det satt pris på hans samarbeid med andre Newton-rom, hvor både erfaringer og utstyr blir delt på.

– Hva tror du er suksesskriteriene for å holde rommet i drift i årevis? 
– For å si det kort: fornøyde brukere, god utnyttelse av tilbudet, undervisningstilbud til alle og moderat pengebruk, sier Rune, og utdyper:

– Rommet har lenge hatt, og har fortsatt, bortimot en maksimal bruksprosent ut ifra det som er satt. Med 50% stilling prøver vi å å tilby undervisning to dager i uka gjennom hele skoleåret. For å få dette til, må vi tilby opplegg til alle klassetrinn. Fornøyde brukere får man gjennom gode og spennende opplegg, samt å være på "tilbudssiden" overfor skolene, og imøtekomme deres behov og ønsker så langt det er mulig og fornuftig. Så gjelder det å holde budsjettene, og gå for opplegg og moduler som ikke er for dyre. Ved større innkjøp, som f.eks. klassesett med roboter har vi fridd til enkeltsponsorer - det har vært noen runder med sponsorsøknader, der bl.a. fagforeningen Tekna har bidratt mye, forteller Rune engasjert. 

– Hva er den største forskjellen på å være Newton-lærer i dag og for 10 år siden? 
– Den største endringen er nok at nettverket av Newton-rom har vokst mye, og det kommer stadig inn nye Newton-rom. Dette medfører også at tilgangen på nye undervisningsmoduler øker, noe som gjør det enklere å velge ut opplegg til våre klasser. I begynnelsen var tilgangen mindre, og spesielt til de yngste klassene. Dette medførte mye arbeid med å produsere nye opplegg som skulle lages til godkjente Newton-moduler. Her kan en vel også tilføye at kravene som stilles til undervisningsmodulene er blitt høyere, så dette arbeidet tar tid, sier han. 
  
Vi undrer på hva som holder ham gående i Newton-rommet, år etter år?

– På Newton-rommet i Glomfjord er målsetningen å tilby minst ett opplegg til hvert klassetrinn. Mange ulike opplegg sikrer også at jeg får god variasjon gjennom året, noe som bidrar til at jeg ikke går lei av å holde på med det samme uke etter uke, sier han. – Jeg ønsker at elevene skal huske Newton-dagen med glede, og selvsagt sitte igjen med som de kan knytte til relevant teori eller kunnskap de kan bygge videre på.

– Etter å ha sørvet alle kommunens skoler gjennom mange år, blir jeg ofte gjenkjent på butikken, og jeg kan stadig høre barn som peker på meg og sier "der er han der Newton-fyren...". – Jeg synes det er artig å ha en liten kjendisstatus blant de unge, men det er ikke gått så langt at jeg skriver autografer, avslutter jubilanten med et smil. 

Under årets nettverkssamling i Bodø ble Rune og Newton Meløy behørig feiret med gaver og gode ord. Vi gratulerer 10-års jubilanten så mye, og gleder oss til de ti neste!

 

meloy-web.jpg

 

 

rune-samling.jpg