Ringsaker_kommune-image0-2.png

Sett bærekraft på dagsordenen!

22 sep 2021

Modulen PLAST – fra makro til mikro skal bidra til økt bevisstgjøring om konsekvenser av plastforsøpling.

 

Det produseres enorme mengder plast i verden. Mye av denne plasten ender opp som mikroplast. Mikroplast er små plastpartikler på mindre enn 5 millimeter. De finnes overalt; i havet, i drikkevannet, i jord, i mat og i mennesker og dyr. Plastforurensing er et utfordrende, globalt miljøproblem vi må ta på alvor.

Det er fortsatt store kunnskapshull om hvordan plastpartikler påvirker livet. Elevene skal i denne modulen følge plast fra makro til mikro, kartlegge kilder til mikroplast, og undersøke og analysere prøver med avansert og moderne teknologi. De skal gjennom utforskning og refleksjon tilegne seg faglig kunnskap om plast, ferdigheter på lab og bærekraftige holdninger.

Elevene skal lære hvordan mikroplast dannes, hvordan en kan finne mikroplast i vann/jordprøver og analysere disse ved hjelp av fluorescens. Elevene jobber variert, praktisk og tverrfaglig med problematikken slik at de kan ta kloke valg for fremtiden. 

Modulen er utviklet av Newton Ringsaker og har ungdomstrinnet som målgruppe.

 

I tillegg har også Newton Voss og Newton Sørfold sørget for nye bidrag til modulbiblioteket med sine moduler Micro:Bit - fyrste møte og WeDo - Oppfinner, som begge ble godkjente tidligere i høst.

Les mer om WeDo – Oppfinner her.