Network.jpg

Drift og eierskap

Newton-rommene i Norge eies og driftes lokalt av kommuner, ofte i samarbeid med fylkeskommuner og næringsliv.
For å kunne forvalte Newton-konseptet lokalt i sin kommune, må eieren av Newton-rommet ha en gyldig Newton-avtale med konsepteier FIRST Scandinavia.

En god forankring hos skoleeier er sentral for at man skal lykkes med god drift. Det er skoleeier som bestemmer tilbudet av undervisning, - tilpasset egne behov, nærmiljø og realfagssatsninger.

Newton etableres i nært samarbeid med lokalt næringsliv og drives av en lokal driftsgruppe. I driftsgruppen sitter skoleleder, Newton-lærere og andre det er naturlig å knytte til seg som samarbeidspartnere. Det er vanlig at næringslivet bidrar økonomisk til blant annet utstyr i rommet.

Finn ditt Newton-rom

Realfaglig ressurssenter

Newton kan spille en viktig rolle i kommunens realfagssatsing og realfagsstrategi. I tillegg til å tilby kommunens skoler læreplanbasert undervisning, åpner flere Newton-rom for aktiviteter i fritid og ferie. Dette kan for eksempel være sommerskole, forskerkurs, kodekvelder og kurs for lærere. Flerbruk kan øke verdien av et Newton-rom.