Newton rom.jpeg

NEWTON-ROM

Velkommen til en læringsarena med fokus på stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser i realfag! 

Nettverket av kommuner, Newton-rom og Newton-lærere arbeider for at barn og unge skal oppleve engasjement, praktisk arbeid og mestring med realfagene.