Design og funksjon.jpeg

Design og funksjon

Et Newton-rom skal være en tiltalende og inspirerende læringsarena. Lokale ønsker og forutsetninger bidrar til å gjøre hvert Newton-rom unikt. Målet er alltid god funksjonalitet og god kvalitet.
Undervisning i Newton er dynamisk og variert, og rommet skal passe for elever i alle aldersgrupper.

I tillegg skal Newton-rommene være tilpasset et bredt spekter av Newton-moduler. Dette krever fleksible rom med hensyn til møblering og arealutnyttelse. Rommet kan variere i størrelse, men det anbefales et areal på mellom 150 m2 - 250 m2.

Et Newton-rom består vanligvis av:
  • Hovedrom med arbeidsstasjoner
  • Amfi/samlingssted for samtaler og refleksjon
  • Lab-område
  • Lagringsplass
  • Garderobe og arbeidsplass for Newton-lærere 

FIRST Scandinavia utarbeider lokalt tilpassede løsninger for hvert enkelt Newton-rom.