newton-laerer1.jpg

Newton-læreren

En ressurs for hele kommunen!
Undervisningen i Newton-rommet ivaretas av en eller flere Newton-lærere. Disse lærerne underviser elever fra hele kommunen når klassene kommer på besøk. Kommunen, ved kommunalsjef, ansetter Newton-lærere.

Det er vanlig at en Newton-stilling kombineres med ordinær undervisningsstilling. Stillingsressurs varierer med kommunens størrelse og hva en ønsker Newton-tilbudet skal være.

En av Newton-lærerne har tilleggsressurs for å ivareta driften av Newton i kommunen. Denne læreren kalles Newton-lærer med driftsansvar og har ansvaret for å holde Newton-rommets lokale nettside oppdatert, planlegge markedsføring av tilbudet og følge opp dialogen med skoleeier.