Undervisning i Newton rom.jpeg

undervisning i newton

I Newton-rommet får elever lære og oppleve realfag gjennom praktisk arbeid. De får utforske, bruke relevant utstyr, diskutere og samarbeide.