Newtonteacher.jpg

mål og prinsipper

Barn og unge som besøker et Newton-rom, møter praktiske oppgaver med god variasjon i arbeidsmetode. 
Målet med undervisningen i Newton er to-delt: 
Barn og unge skal ha stort læringsutbytte
Undervisningen i et Newton-rom skal hele tiden ha fokus på hva elevene skal lære. Aktiviteter og metoder velges på grunnlag av dette. I Newton-rommet er det tid til faglig fordyping, tid til refleksjon, tid til å bygge fagforståelse ved å koble praktiske aktiviteter og teori, og tid til å se sammenhenger i det vi gjør. Det legges derfor godt til rette for dybdelæring. 
Barn og unge skal ha gode læringsopplevelser
Gode læringsopplevelser kan være: god mestringsfølelse, skaperglede, stort engasjement, ny interesse, positive opplevelser med samhandling, fint møte med Newton-lærer, aha-opplevelser, glede over spennende utstyr, eller god innsats og motivasjon for læring.
undervisningsprinsipper-grafikk.png