1.trinn: Beebot

1t30m

2611


Bli kjent med biene våre. 

 

Sted: Vi kommer på besøk til skolen. Vi trenger god gulvplass til mattene vi bruker. 

Tid: Opplegget tar ca. 60 - 80 minutter. 

Antall elever: Max 16 per gruppe

Tema: Samarbeid, digitale ferdigheter og teknologi.

Kompetansemål: Eleven lager og følger regler og trinnvise instruksjoner i lek og spill (Matematikk 2.trinn).

 

Forarbeid: Elevene bør kjenne til hvorfor bier og humler er viktige i naturen. De kan også øve på typiske nordnorske blomster og bær.

 

Beskrivelse av aktiviteten: 

En Beebot er en artig liten robot for de yngste elevene. Med denne introduserer vi enkel programmering og jobber med sekvensiell tenking, estimering og problemløsning. Vi kommer også til å jobbe med tallene 1-9 og begrep som kvadrat, rektangel, sirkel og halvsirkel. Vi avslutter med å danse biedansen.