2.trinn: Helt Firkanta

1t30m

2612


Så mange fine former og figurer som finnes. Har de noen felles egenskaper? Kan man lage nye figurer ved å sette sammen flere små? Bli med og lek med våre geometriske trefigurer. 

 

Sted: Vi kommer på besøk til skolen.

Antall elever: Max 25

Tid: Opplegget tar ca. 70 - 80 minutter. 

Tema: Samarbeid, geometri, sortering.

Kompetansemål LK20: Eleven kjenner igjen og beskriver repeterende enheter i mønster og lager egne mønster (Matematikk 2.trinn).

Elevene utforsker, tegner og 
beskriver
 geometriske figurer fra sitt eige nærmiljø og argumenterer for måter å sortere de på etter egenskaper (Matematikk 2.trinn).

Forarbeid: Elevene bør kjenne til mangekanter som trekanter, firkanter, femkanter osv, og figurer som ikke er mangekanter som sirkel. elipse/oval.

Elevene skal jobbe i grupper på 4 og 4, så lærer kan godt ha gruppene klare før vi kommer på besøk. 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 

Elevene skal samarbeide i grupper og sortere ulike geometriske figurer etter form. Elevene skal argumentere for sine valg. 

Vi jobber videre med figurene og løser utvalgte oppgaver. De skal også øve på å se sammenhenger mellom ulike former, og hvordan man kan bygge nye større former ved å bruke flere små.