Bitbot

6.trinn: Superbit

2t

2613


Kom og få en enkel innføring i programmering av en microbit. 

 

Sted: Opplegget kjøres på Newtonrommet i Alta 

Antall elever: 25

Tema: Digitale ferdigheter, teknologi og design

Kompetansemål LK20: Elevene skal bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønster (matematikk 6.trinn).

Elevene utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen (Naturfag 7.trinn).

Elevene reflekterer over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer (Naturfag 7.trinn).

 

 

Forarbeid: 

Gjør en eller flere av disse øvelsene sammen med klassen før besøket hos oss: 

Telle 1-2-3 | Vitensentrene (vitensenter.no)

Tegning etter instruksjoner | Vitensentrene (vitensenter.no)

Kompisprogrammering | Vitensentrene (vitensenter.no)

 

Det er en fordel om elevene bruker sine egne iPad-er under opplæringen. Sjekk derfor at alle elevene har lastet inn appen "micro:bit" på sin IPad. Denne finner dere under kommunens firmaportal. 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 

Vi starter med å snakke om programmering og gjennomfører ulike øvelser felles i klassen. Så blir elevene delt inn i grupper på 2 og 2. Elevene får øvelse i å programmere en microbit, og deretter en Bitbot. 

 

Klasselærers rolle: Være en aktiv og interessert medhjelper under aktiviteten. Ta læringen med tilbake til klasserommet og fortsette med etterarbeidet så fort som mulig. 

 

Etterarbeid: Vi oppfordrer dere til å jobbe videre med programmeringen på skolen. Bruk gjerne etterarbeidet til superbit: Elev | Vitensentrene (vitensenter.no)