3.trinn: Steinen Steinar og dinosaurene

8 år

1t30m

2630


Steinen Steinar og dinosaurene
Visste du at steiner kan forandre seg? I eventyret om steinen Steinar får dere høre hvordan steinen Steinar endrer seg etter hvert som tiden går. Noen steiner blir til etter at dyr og planter dør og blir forsteinet. Dinosaurene har etterlatt seg fossiler, men hvordan så de ut, og hvordan kan vi vite det?
 

Målgruppe: 3. årstrinn
Tema: Geologi
Varighet: Ca. 90 minutter
Antall elever: 30 elever
Periode: Høsthalvåret
Sted: På skolen deres

Forarbeid på skolen

 

Det er en fordel om elevene kjenner til at ting kan smelte når det blir varmet opp, og størkne når det blir kjølt ned. Når vitensenteret kommer på besøk vil det vil i forbindelse med dinosaurer og fossiler bli snakket om lengdene millimeter, cm og meter, samt kg og tonn. Det kan være lurt å snakke om disse måleenhetene på forhånd.

Vitensenteret besøker skolen

 

Elevene får høre historien om steinen Steinar, og får se ulike typer stein underveis i fortellinga. Elevene lærer om lag-på-lag (sedimentær) stein, stripete (metamorf) stein og prikkete (magmatisk) stein og om hvordan naturen lager disse. Hovedvekten av undervisninga er imidlertid lagt til dinosaurer og andre dyr og planter som levde i dinosaurtiden. Elevene får studere fossiler som knyttes til fakta om dyrene da de levde. Noe matematikk (lengde og vekt) legges også inn. Det avsluttes med at elevene lager hvert ditt smykke av selvtørkende leire, der de kan bruke noen av fossilene, lekedinosaurene eller blader de finner på trærne ute til å lage avtrykk. Disse legges til tørk på skolen, gjerne på ark med elevenes navn på.

Etterarbeid på skolen

 

Når smykkene er tørket etter ca. en uke kan elevene sette hyssing el. på.

Elevene kan forske videre på hvorfor de tror at dinosaurene døde ut. 

Kompetansemål

 

Naturfag etter 4. trinn

 • utforske
   
   og 
  sammenligne
   
   ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og 
  drøfte
   
   hvorfor noen arter dør ut

Matematikk etter 3. trinn:

 • bruke ulike måleenheter for lengde og masse i praktiske situasjoner og grunngi valget av måleenheter.