Barna teller og sorterer

Barnehage: Hvor mange?

1t

2632


Hvor mange?

Kan vi hoppe tallene? Hva har vi med i kurven vår? Sammen med vår pedagog utforsker ungene tallene og mengdene fra 1 til 10.


Oversikt

Målgruppe

Siste år i barnehage (4-6 år)

Rammeplantema

Antall, rom og form

Varighet

60 minutter

Antall elever

Maksimalt 15

Periode

Hele året

Sted

Opplegget kan kjøres i barnehagen eller på Nordnorsk vitensenter i Alta.

Forarbeid i barnehagen

 

Dette undervisningsopplegget har ikke forarbeid.

Vitensenterbesøket

 

 

 

Vi sorterer og grupperer, deler opp mengder og teller opp og ned til ti. Gjennom ulike aktiviteter øver ungene seg på tallrekka, 1 – 10, men vi jobber også med forståelsen av at tallene også representerer en mengde, eller et nummer i rekka.

 

 

Etterarbeid i barnehagen

 

Fortsette med å telle og dele opp mengder i situasjoner som høver til det.

Rammeplan

Antall, rom og form

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

  1. opplever glede over å utforske og leke med tall og former.
  2. tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper.
  3. erfarer, utforsker og leker med form og mønster
  4. erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne