Vi observerer kjemiske reaksjoner

7. trinn: Kjemiske reaksjoner

1t30m

2634


Hvordan kan du se at det skjer en kjemisk reaksjon? En måte er å observere egenskapene til stoffene som reagerer.  Egenskaper er noe ved stoffer du kan se, føle, lukte, høre, smake eller måle.

 

Sted: Opplegget kjøres på Newtonrommet i Alta 

Kompetansemål LK20: Elevene deltar i risikovurderinger knyttet til forsøk og følger sikkerhetstiltakene. (Naturfag 7.trinn)

Elevene utforsker kjemiske reaksjoner. forklarer massebevaring og gjør rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner. (Naturfag 7.trinn)