5.trinn Energikamp

2t

2686


Energikamp for 5.trinn. 

 

Sted: Oppmøte utenfor Nordnorsk vitensenter/ Newtonrommets lokaler i Nøkkelstien 32 (gulbygget). Transport dekkes ikke, så klassene oppfordres til å sykle. 

Antall elever: Max 30

Tema: Energi, samarbeid, fysisk aktivitet, mestring

Kompetansemål LK20: 

Ved å bruke kunnskap om energi og materie skal elevene forstå naturfenomener og se sammenhenger i naturfaget (Kjerneelement, naturfag).

Elevene utforsker systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskriver hvordan delene fungerer og virker sammen (Naturfag 4.trinn).

Elevene forstår og praktiserer regler for aktivitet og spel og respekterer resultata (Kroppsøving 5.trinn).

 

Forarbeid: 

Snakke sammen om temaet energi:

  • Hva er energi? Hva er bevegelsesenergi og hva er stillingsenergi? Hvordan får kroppen energi? Hva må til for at hjernen klarer en hel skoledag?

 

Snakke sammen om samarbeid:

  • Hva betyr samarbeid? Hva må til for å få til et godt samarbeid? 

 

Lærer kan dele inn klassen i grupper på 3 og 3 elever (evt noen 4-er grupper) før besøket hos oss.

 

Beskrivelse av aktiviteten: 

I energikampen skal elevene samarbeide i grupper og løse ulike praktiske utfordringer knyttet til energi. Klarer de å føre kula gjennom labyrinten eller treffe blinken med kjempespretterten? 

Velkommen til noen energifylte timer utendørs hos oss. 

 

Klasselærers rolle under aktiviteten:

  • Dele elevene inn i lag
  • Kan bli spurt om å hjelpe til med tidtaking
  • Generelt se etter egne elever

 

Dette er påmelding til innledende runde. Klassen og vinnerlaget inviteres til finale den 17.juni i skiferparken, Alta sentrum. Mer informasjon om dette gis når dere besøker oss.