I DRIFT

Newton Energirom Trondheim

Newton Energirom Trondheim er en utvidet læringsarena for skolene i Trondheim kommune. Vi tilbyr kommunens 9. trinn et todagers undervisningsopplegg om energi hvor elevene får jobbe aktivt og undersøkende med annerledes utstyr og andre rammer enn i skolen. Et besøk på Newtonrommet vil kombinere praktisk undervisning i naturfag med matematikk og teknologi, og elevene vil få praktiske og tverrfaglige erfaringer.

Vi stiller krav til skolene som besøker oss om at lærere og elever må stille forberedt for å få best mulig utbytte av dagene. Elevene må ha gjort et obligatorisk forarbeid før besøket, og læreren må ha en plan for å integrere erfaringene fra Newtonrommet best mulig i naturfagundervisningen på skolen. Det er også obligatorisk med et etterarbeid etter besøket for å kvalitetssikre læringsutbyttet etter besøket.

Vi har som mål at de som besøker Newtonrommet skal ha stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser. Realfag er viktig og gøy!

Besøksinformasjon

Newton Energirom Trondheim er lokalisert i NTNUs lokaler i Sverres gate 12, 3. etasje. Følg skiltene til Terningen eller Retorten.

Kontaktinformasjon

Vitensenteret i Trondheim v/Roy Even Aune

tlf: 919 02 973
[email protected]