Om rommet

Eier av Newton-rom

Trondheim Kommune, Vitensenteret i Trondheim

Om oss

Newton Energirom Trondheim tilbyr læreplanbasert undervisning for alle skolene i kommunen. 

 

I Newton-rommet får elever og barn møte realfag på en praktisk og spennende måte. 

 

Undervisningen i et Newton-rom preges av elevaktivitet og varierte arbeidsmetoder. Elevene får tid til faglig fordypning og de får arbeide med nytt og relevant utstyr.