Om rommet

Eier av Newton-rom

Harstad kommune

Om oss

Newton Harstad tilbyr læreplanbasert undervisning for alle skolene i kommunen. 

 

I Newton-rommet får elever og barn møte praktisk og spennende realfag. 

 

Undervisningen i et Newton-rom preges av elevaktivitet og varierte arbeidsmetoder. Elevene får tid til faglig fordypning og de får arbeide med nytt og relevant utstyr. 

 

Newton Harstad tilbyr også gode møter med realfag for barnehagene i kommunen. De eldste barna i barnehagen får være utforskende og aktive, og de vil møte realfagstema med varierte arbeidsmåter og godt tilpasset utstyr.

 

Rekvisisjon for skyss får dere hos Kristian Teigland tlf.: 913 41 640, epost: [email protected] 

For spørsmål om andre tilbud ved Newtonrommet, ta kontakt med rektor Martin Berg eller med newtonlærer Hans Jørgen: [email protected]

 

Følg oss på Facebook: Newtonrommet i Harstad | Facebook